...

De competentieverkenner

Op de volgende vier pagina's volgen eerst een aantal achtergrondvragen om iets te weten te komen over uzelf en uw werkomgeving.

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen bent u volgende week -- tijdens de debatmiddag van Binnenlands Bestuur -- in staat om een vergelijking te maken met ambtenaren met een vergelijkbaar of juist een ander profiel.

Klik op Start om deze vragen te beantwoorden.

De competentieverkenner

Kunt u uw drie sterkste punten noemen in steekwoorden?

Bent u deelnemer aan de workshop voor Binnenlands Bestuur start het antwoord met BB; Bent u deelnemer aan het congres van WOZ-ambtenaren start het antwoord met WOZ. Door deze codewoorden toe te voegen, kunnen wij de antwoorden beter interpreteren.

De competentieverkenner

De competentieverkenner

Vervult u op dit moment een leidinggevende functie?
Welk werk- en denkniveau vereist uw huidige functie?
Hoe tevreden bent u op dit moment met uw huidige functie?

De competentieverkenner

Wat is uw huidige werk- en denkniveau?
Wat is uw geslacht?
Wanneer bent u geboren?

De competentieverkenner

Uitleg stap 1

Op de volgende pagina liggen 4 stapeltjes met competenties. Welke competenties zijn belangrijk in uw huidige werk?

Let op: Deze stap is bedoeld om een eerste, voorlopige keuze te maken. In de volgende stap kunt u uw keuzes verfijnen en eventueel aanpassen.

De competentieverkenner

Uitleg stap 2

Zojuist heeft u de competenties gesorteerd in drie globale categorieeën. Op de volgende pagina verzoeken wij u om nogmaals de competenties te ordenen, maar nu in een gedetailleerder schema.

Het schema dwingt om keuzes te maken: belangrijke competenties sleept u naar de rechterkolommen, onbelangrijke competenties naar de linkerkolommen. De rijen van het schema hebben geen betekenis. Bijvoorbeeld, u vindt competentie "A" en "B" erg belangrijk, dan sleept u beide competenties naar de meest rechtse kolom. Of "A" dan onderop ligt of "B" doet niet terzake.

Let op: Misschien gaat u tijdens het invullen van het schema anders denken over specifieke competenties dan in de vorige stap. Dat is geen probleem, u mag alle competenties zo vaak verslepen en verplaatsen totdat uzelf helemaal tevreden bent.

De competentieverkenner

Uitleg stap 3

Hartelijk dank voor al uw inspanningen. U bent bijna klaar. Wij hebben nog twee korte aanvullende vragen.

Kunt u ten eerste aangeven ten aanzien van welke competenties u de afgelopen vijf jaar de sterkste ontwikkeling heeft doorgemaakt?

De competentieverkenner

Uitleg stap 4

Kunt u tot slot aangeven welke competenties het sterkst gewaardeerd worden door uw organisatie?